Vážení priatelia, zberatelia, modelári...

Dovoľte, aby sme Vám s nástupom nového roku predstavili našu inovovanú stránku, ktorá prešla modernizáciou, ako dizajnu, tak aj obsahom rozšíreným o ponuku našich služieb a produktov.
Obohatenú o dlhoročné skúsenosti, fotografie, zaujímavosti ale aj rôzne typy a rady mnohokrát aj od vás. Zároveň Vám týmto vyjadrujeme našu vďaku za vzájomnú spoluprácu. Vážime si toho.

Dúfame a veríme, že táto stránka ostane pre Vás aj naďalej atraktívnou a zaujímavou, nielen z pohľadu nakupovania pekných modelov ale stane sa akousi oázou oddychu a inšpirácie.